AKTUALNOŚCI

« Back

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ...

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

„Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ..." Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

(Warszawa, 8–9 kwietnia 2016 r.),

organizowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016. Chcielibyśmy, aby na naszej sesji naukowej zostały przedyskutowane zagadnienia ujęte w następujących punktach:

  • doświadczenia, inspiracje i innowacje w nauczaniu podsystemów języka polskiego;
  • klasyczne i/a innowacyjne metody rozwijania sprawności językowych;
  • kultura jako piąta sprawność;
  • szanse i wyzwania związane z technologizacją nauczania i uczenia się jpjo;
  • „na manowcach glottodydaktyki": trudności, błędy i porażki lektora jpjo.

Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28. Zgłoszenia referatu (wraz z krótkim abstraktem) przyjmujemy do dnia 31.01.2016 (załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy słać na adres: konferencjapolonicum@gmail.com). Uprzejmie informujemy, że ze względu na charakter konferencji możemy zaprosić do wygłoszenia referatów ograniczoną liczbę prelegentów. O zakwalifikowaniu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 15.02.2016.

Pobierz kartę zgłoszeniową.