Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 6 KJD Z DNIA 14 LUTEGO 2022 R. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim dla słuchaczy studiów podyplomowych Pomagisterskie studium logopedyczne rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: