Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 18 KJD Z DNIA 4 LIPCA 2022 R. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 18

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 4 LIPCA 2022 R.

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Określa się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na następujące studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023:

  1. Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego;
  2. Pomagisterskie Studium Logopedyczne;
  3. Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego;
  4. Teksty współczesnej kultury.

2. Zasady rekrutacji stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: