Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 15 KJD Z DNIA 20 CZERWCA 2022 R. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 15

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 20 CZERWCA 2022 R.

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023 określone w zarządzeniu nr 14 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023 (DWPL z 2022 r. poz. 87).

2. Określa się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na następujące studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023:

  1. Dydaktyka języka polskiego jako obcego;
  2. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem;
  3. Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących;
  4. Pedagogika teatru;
  5. Polonistyka dla nauczycieli;
  6. Redakcja językowa tekstu;
  7. Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych);
  8. Specjalizacja nauczycielska dla polonistów.

3. Zasady rekrutacji stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: