Aktualności

« Back

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki dotyczące funkcjonowania Wydziału Polonistyki w warunkach zagrożenia epidemicznego w grudniu 2021 roku.

WYTYCZNE DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU POLONISTYKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W GRUDNIU 2021 ROKU

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 1, 11 i 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) ustala się następujące zasady funkcjonowania Wydziału do końca roku kalendarzowego 2021:

  1. Administracja Wydziału i jego Jednostek pracuje w trybie stacjonarnym. W pojedynczych wypadkach dopuszcza się możliwość przejścia na zdalny system świadczenia pracy – wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału.
  2. W obiegu dokumentacji na poziomie Uniwersytetu, Wydziału i jego Jednostek należy dochować procedur właściwych dla pracy stacjonarnej. Wyjątki od tej zasady są możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Władz Dziekańskich.
  3. W związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym należy ograniczyć kontakty bezpośrednie na terenie zakładu pracy do niezbędnego minimum. Z tego względu konieczna jest rezygnacja ze stacjonarnych spotkań przedświątecznych na terenie Uniwersytetu.
  4. Należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych wytycznych sanitarnych, zwłaszcza stosowania sanitarnych środków zabezpieczających.
  5. Zasady realizacji procesu dydaktycznego określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki.

Zatwierdził dn. 7.12.2021 r. Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń