AKTUALNOŚCI

« Back

Wykłady dr Katii Vandenborre

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykłady

dr Katii Vandenborre (ULB)

w ramach projektu WBI-IPS

„Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne"

14 XII 2015 r. (pn.)

13.15-14.45, s. 7.
Polski Maeterlinck (1). Recepcja belgijskiego Nobla w literaturze i kulturze polskiej.

15.00-16.30, s. 17.
Leśmianowska reinterpretacja "Ali Baby i czterdziestu zbójców" w kontekście myśli socjalistycznej


15 XII 2015 r. (wt.)

9.45-11.15, s. 50.
Polski Maeterlinck (2). Polskie przekłady "Intruza": warsztat translatologiczny


Katia Vandenborre - pracownik naukowy FNRS na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Pracuje głównie nad baśnią literacką w literaturze polskiej dwudziestego wieku. Na ten temat napisała rozprawę doktorską (pod wspólną opieką prof. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i prof. Doroty Walczak-Delanois), którą obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, i przygotowuje monografię, która ukaże się w 2016 r. w wydawnictwie Classiques Garnier. Badania postdoktoralne dotyczą baśni w perspektywie porównawczej (m.in. związków między baśnią rosyjską i baśnią polską, wpływu M. Maeterlincka na baśń polską, obcych baśni wydanych przez Jakuba Mortkowicza, itp.) oraz reportażu literackiego.