AKTUALNOŚCI

« Back

Wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY”

PRACOWNIA POLSKO- BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY".

Gościem Pracowni będzie

dr MIROSŁAW JANKOWIAK

Instytut Slawistyki PAN,

który wygłosi wykład zatytułowany:

Z DZIEJÓW POLAKÓW KRASŁAWIA I OKOLIC

DZIEDZICTWO PLATERÓW

Wykład odbędzie się 14 GRUDNIA 2016 roku, o godz. 17.30, sala nr 29,

budynek Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Serdecznie zapraszam,

dr Monika Michaliszyn

Kierownik Pracowni Polsko- Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW

Nie ma na Łotwie miejscowości, która byłaby tak mocno związana z polskością, jak Krasław – siedziba znamienitego rodu Platerów. To właśnie Platerom to 10-tysięczne miasteczko zawdzięcza klasycystyczny pałac XVIII wieku z parkiem i biblioteką liczącą niegdyś 20 tys. woluminów, kościół św. Ludwika z obrazem J. Matejki, pierwsze seminarium duchowne i szpital a także wzniecene w Inflantach powstania listopadowego (Emilia Plater) i styczniowego (Leon Plater). Dziedzictwo Platerów żyje do dzisiaj także w legendach i opowiadaniach – O czarodziejskim kamieniu, O górze pułkownika Karnickiego i kluczu miłości, czy o lochach i tajemnych przejściach zamku. Pomimo prawie 250 lat oderwania od Rzeczypospolitej krasławscy Polacy z dumą pielęgnują swoją tradycję, kulturę i język.


Dr Mirosław Jankowiak – absolwent warszawskiej białorutenistyki i polonistyki. Studiował również w Studium Europy Wschodniej UW. Obronił pracę doktorską nt. gwar białoruskich na Łotwie w Instytucie Slawistyki PAN, gdzie pracuje obecnie. Interesuje się pograniczem słowiańsko-bałtyckim, dziejami Polaków na tzw. Kresach, polszczyzną północnokresową, językiem białoruskim. Autor dwóch książek: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingiwstyczne (2009),

Dialektologia białoruska (2012, z prof. Niną Barszczewską), współautor Słownika mówionej polszczyzny północnokresowej, autor prawie 60 artykułów.