AKTUALNOŚCI

« Back

Wizyta naukowo-dydaktyczna Cécile Bocianowski

Wizyta naukowo-dydaktyczna

Cécile Bocianowski

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne"

8 XII 2014 r. (pn.)

15.00-16.30, s. 26.

O adaptacji odwołań kulturowych w tłumaczeniu dramatów polskich na język francuski.

16.45-18.15, s. 26.

O praktycznych kwestiach translatorskich w przekładzie dramatu Nasza Klasa Tadeusza Słobodzianka.

9 XII 2014 r. (wt.)

13.15-14.45, s. 50.

O strategiach translatorskich - przykład teatru Michała Walczaka.

Cécile Bocianowski - asystentka na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli na Wydziale Filozofii i Literatury. Pisze doktorat na Sorbonie o dramaturgiach groteski w teatrze europejskim XX wieku. Zajmuje się literatura polską i frankofonską w perspektywie komparatystycznej, związkami miedzy literaturą a sztuką oraz translatologią. Tłumaczka literatury z języka polskiego na francuski (przekład Nasza Klasa Tadeusza Słobodzianka, współredakcja dwujęzycznego tomu La Morale de Madame Dulska, sztuka Pasaże i Bramy Artura Grabowskiego). Współpracuje jako tłumaczka z Instytutem Książki w Polsce, z instytutami polskimi w Brukseli i w Paryżu oraz z reżyserami teatralnymi. Jest także polsko-francuskim tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu.