AKTUALNOŚCI

« Back

Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman F. Kochanowicz i Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji naukowej pt.

„Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego".

Odbędzie się ona w dniach 8–9 października 2015 roku w Opinogórze i w Warszawie.
 
Generał Wincenty Krasiński to twórca potęgi swojego rodu w XIX wieku, ojciec polskiego wieszcza romantycznego, Zygmunta. To osoba bardzo związana z Opinogórą, założyciel tutejszej ordynacji oraz rezydencji rodzinnej. W Warszawie generał czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym miasta.
 
Celem konferencji jest zapoznanie z aktualnym stanem badań nad tą postacią, jej życiem i działalnością. Mamy tu na myśli działania zarówno na polu kultury i sztuki, jak i polityki i wojskowości. Drugie zagadnienie, jakie będzie nas interesowało w ramach konferencji, to szeroko pojęte życie społeczno-kulturalne, intelektualne i naukowe w Królestwie Polskim, jego różne formy i aspekty.
 
Teksty wygłoszonych referatów oraz główne wnioski z kończącej obrady dyskusji znajdą się w publikacji wydanej po zakończeniu konferencji.
 
Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawować będą dr Andrzej Nieuważny, wykładowca Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr Tomasz Jędrzejewski, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast sekretarzami  konferencji będą dr Jolanta Załęczny, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie, i Rafał Wróblewski, kierownik Działu Historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 
Pobierz
Więcej szczegółów na stronie internetowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/konferencja-wincenty-krasinski-i-zycie-spoleczno-kulturalne-warszawy-i-krolestwa-polskiego-