AKTUALNOŚCI

« Back

Warsztaty w Tybindze: Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: idee - przekłady - miejsca

Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Tybindze oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają do udziału w literaturoznawczych warsztatach studenckich na temat

Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: Idee – Przekłady – Miejsca

które odbędą się w dniach 1-2.10.2014 w Tybindze. Warsztaty przeznaczone są dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia germanistyki, kulturoznawstwa i polonistyki.

W epoce globalizacji i migracji wyobrażenie o przyporządkowaniu kultury do narodu czy stałego miejsca stało się nieadekwatne. Jesteśmy konfrontowani raczej z płynnością, dynamizmem i zjawiskami przekraczającymi granice kultur. Geograficzna bliskość oraz ścisłe powiązania kulturalne sprawiają, że miedzy Polską a Niemcami dochodziło i dochodzi do transferu w różnych formach.

Podczas warsztatów studenckich skupimy się zwłaszcza na trzech aspektach:

1. Transfer idei: wolność, pokojowa rewolucja, solidarność jako wspólne cele Polaków i Niemców.

2. Transfer tekstów: przekłady z polskiego i niemieckiego; wydarzenia i procesy zachodzące na rynku literackim.

3. Miejsca transferu, miejsca spotkań w literaturze i filmie: Wrocław/Breslau, Gdańsk, polski Berlin, Słubice, Nowa Ameryka.

Zgłoszenia zawierające sformułowany temat prosimy nadsyłać do 9.06.2014. Spotkanie odbywa się w języku niemieckim i polskim, uczestnicy powinni posługiwać się obydwoma językami w stopniu umożliwiającym udział we wspólnych warsztatach. Organizatorzy pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się także z programem polsko-niemieckich studiów transkulturowych, realizowanych wspólnie przez Uniwersytet w Tybindze i Uniwersytet Warszawski.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Instytut Germanistyki UW jezierska.wisniewska@gmail.com