AKTUALNOŚCI

« Back

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku

w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich oraz w Pałacu Kazimierzowskim

Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal są obiektem zainteresowania reżyserów. Jednak – jak mniemamy – brakuje nowoczesnej refleksji naukowej o dramacie historycznym. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów historycznych i ich inscenizacji polskich i europejskich autorów.

Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

  • recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,
  • przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświecili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc i Feliński),
  • inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),
  • dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,
  • współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),
  • historia w dramacie jako narzędzie ideologii,
  • opracowanie wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,
  • historia z perspektywy feministycznej,
  • teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,
  • dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne,

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Mgr Marek Grajek

Mgr Michał Zdunik