AKTUALNOŚCI

« Back

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj - Konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

"W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj"

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku
 
Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal cieszą się zainteresowaniem reżyserów. Jednak wciąż brakuje nowoczesnej refleksji naukowej poświęconej dramatowi historycznemu. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów literackich i ich inscenizacji. Przedmiotem rozważań czynimy teksty dramatów autorów polskich i europejskich.
 
Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:
 
  • recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,
  • przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświęcili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc, Feliński, Szujski),
  • inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),
  • dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,
  • współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),
  • historia w dramacie jako narzędzie ideologizacji,
  • interpretacja wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,
  • historia widziana z perspektywy feministycznej,
  • teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,
  • dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne, zagadnienia genologiczne
 
Języki, w których będą wygłaszane referaty: polski, angielski (w przypadku innych języków prosimy o kontakt).
 
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł / 80 euro, w ramach której zapewniamy dwa obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej. Planujemy także wspólne wyjście do teatru bądź filharmonii.
 
Przejazd i zakwaterowanie uczestnicy opłacają samodzielnie.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 29.02.2016 na adres e-mail:konferencjadramathistoryczny@gmail.com
 
Po zapoznaniu się z abstraktami osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie o przyjęciu tekstu do wystąpienia drogą e-mailową. Dopiero po otrzymaniu od nas potwierdzenia prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej.
 
Komitet organizacyjny:
 
Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
Mgr Marek Grajek
Mgr Michał Zdunik
 
Numer konta dla wpłat w złotówkach:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 
Numer konta dla wpłat w euro:
IBAN Nank Account No.: PL64 1160 2202 0000 0000 6084 9207
SWIFT Code: BIGB PL PW
 
W tytule przelewu proszę wpisać: dramat historyczny (oraz imię i nazwisko uczestnika)
 
Uwaga! Faktury wystawiamy na tego kto opłacił udział w konferencji, więc jeżeli potrzebują Państwo faktur na jednostkę, którą reprezentują, to prosimy o zadbanie, by ta jednostka opłaciła Państwa udział w konferencji.
 
 
 
Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: https://dramathistoryczny.wordpress.com/
 
W razie wszelkich pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: konferencjadramathistoryczny@gmail.com