AKTUALNOŚCI

« Back

UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2016/2017

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na innej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mogą rejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Student powinien udać się z wnioskiem do prodziekana, dyrkektora albo kierownika ds. studenckich danej jednostki w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w programie MOST.

Zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu programu MOST: "studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia (...)". Pkt 3.2. Regulaminu stanowi: "warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni (...)".

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do koordynatora programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim - Pani Joanny Waszkiewicz (Biuro Spraw Studenckich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21) do 2 grudnia 2016 r.

Student ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru bądź roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego.

Więcej informacji o programie MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Pobierz broszurę informacyjną.