Aktualności

« Back

Terminarz czynności wyborczych dotyczących wyborów Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

 

30.01.2024 r. – zebranie SNA w IFK w celu wyboru przedstawicieli do RW

30.01.2024 r. – zebranie SNA w ISZiP w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

31.01.2024 r. – zebranie wyborcze PNA w celu:

1) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW

2) wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału

 

1.02.2024 r. – zebranie SNA w IJP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w ILP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w Katedrze JOMiB w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

2.02.2024 r. – zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni w celu wyboru przedstawicieli

do Kolegium Elektorów UW

2.02.2024 r. – zebranie wyborcze doktorów habilitowanych w celu wyboru przedstawicieli

do Kolegium Elektorów UW

2.02.2024 r. – zebranie SNA w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum" w celu

wyboru przedstawicieli do RW

 

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IKP w celu wyboru przedstawicieli do RW

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IPS w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

8.02.2024 r. – zebranie wyborcze PNNA w celu:

1) wybór przedstawiciela do Kolegium Elektorów UW

2) wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wybór przedstawicieli do KEW

 

 

Przewodnicząca

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UW

Marta Piasecka