Aktualności

« Back

Stypendia dla laureatów olimpiad krajowych i uczestników olimpiad międzynarodowych

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Stypendium w wysokości 1000 zł/m-c (dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej) oraz 2000 zł/m-c (dla finalisty olimpiady międzynarodowej) przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września.

Stypendium nie wyklucza się ze stypendium rektora.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Więcej informacji:

  1. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/.../stypendia.../
  2. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/