Aktualności

« Back

Sprawozdania z działalności kół naukowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Kierownika Jednostki Dydaktycznej bardzo proszę o złożenie sprawozdań z rocznej działalności prowadzonych przez Państwa kół naukowych. Sprawozdania powinny zostać złożone wyłącznie w formie skanów:

Wzór sprawozdania stanowi załącznik do nr 3 do Zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019. Znajdą je Państwo na stronie: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5088/M.2019.334.Zarz.152.pdf.

W stosunku do zasad ubiegłorocznych obowiązują następujące zmiany:

a. oba sprawozdania składają Państwo wyłączenie w formie elektronicznej (skany);

b. oba sprawozdania musi podpisać prezes organizacji;

c. podpis opiekuna może zastąpić potwierdzenie złożone z wykorzystaniem poczty elektronicznej ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). Potwierdzenie może przyjąć formułę: Zapoznałem się / zapoznałam się ze sprawozdaniem koła (nazwa) i akceptuję jego treść. Taki e-mail proszę dołączyć (PDF) jako integralną część obu sprawozdań.

d. podpis KJD wymagany na sprawozdaniu składanym do rektoratu można zastąpić potwierdzeniem złożonym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu Państwa sprawozdań KJD wyśle do Biura ds. Studenckich zbiorczy mail w tej sprawie. Nie muszą Państwo zdobywać tych podpisów samodzielnie.

e. do obu sprawozdań powinni Państwo dołączyć listę członków organizacji. Nie muszą oni jednak jej podpisywać ani wysyłać e-maili zastępujących podpisy.

Zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań w nieprzekraczalnych terminach (24.01 i 31.01). Niezłożenie sprawozdania wydziałowego jest równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania dziekańskiego.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Monika Kresa
kierownik studiów na kierunku filologia polska