Aktualności

« Back

Spotkanie z kandydatką na Dziekan Wydziału Polonistyki UW

Wybory Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 7 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali 4 (główny gmach Polonistyki) odbędzie się otwarte spotkanie z dr hab. Iwoną Kurz, prof. ucz., kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW. Zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań kandydatce.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Osoby, które chciałyby przysłuchiwać się obradom zdalnie mogą dołączyć do spotkania używając linku: https://meet.google.com/uph-xdpf-ejs

Załączniki

 • Deklaracja programowa dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW
 • CV dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW
 • Link do nagrania (wyłącznie audio) spotkania (odbyło się ono we wtorek 7 maja 2024 r.) z dr hab. Iwoną Kurz, prof. UW  – Kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW 

 

UCHWAŁA NR 5 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie spotkania z kandydatką na Dziekana
Wydziału Polonistyki UW w dniu 7 maja 2024 r.

W związku z organizacją 7.05.2024 r. zebrania z kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024-2028 WKW Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

Ustala się następujące zasady przeprowadzenia spotkania:

 1. spotkanie z kandydatką prowadzi Przewodnicząca WKW Polonistyki UW lub wyznaczony przez nią członek WKW;
 2. na początku spotkania prowadzący udziela głosu kandydatce;
 3. kandydatka ma na swoją wypowiedź programową do 20 minut;
 4. uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania;
 5. pisemne zgłoszenia do zadawania pytań przyjmują członkowie WKW;
 6. zgłoszenie wrzuca się do urny;
 7. kolejność osób zadających pytania ustala się przez losowanie; wylosowane nazwiska zapisuje się na tablicy;
 8. zanim prowadzący udzieli głosu pierwszemu pytającemu, odczytuje ew. pytania, które wpłynęły do WKW przed zebraniem;
 9. uczestnik, któremu prowadzący udzielił głosu, może zadać od 1 do 3 pytań;
 10. na zadanie wszystkich swoich pytań uczestnik zebrania ma 3 minuty;
 11. na odpowiedź na każde pytanie kandydatka ma 5 minut;
 12. na ustosunkowanie się do wszystkich odpowiedzi pytający ma 3 minuty;
 13. po wyczerpaniu pytań kandydatka ma prawo do wypowiedzi końcowej trwającej do 10 minut;
 14. prowadzący zamyka spotkanie.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka