Aktualności

« Back

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,


Od 19 lipca o godz. 14:00 w systemie IRK znajdą Państwo wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Polonistyki. Tym z Państwa, których wyniki pozwoliły na kwalifikację na studia na naszym Wydziale, serdecznie gratulujemy. Abyśmy mogli przyjąć Państwa na te studia, muszą Państwo wykonać jeszcze jeden krok, tzn. złożyć w terminie komplet dokumentów.

Kiedy i gdzie?

Dokumenty na: filologię polską, sztukę pisania, slawistykę, bałtystykę, logopedię ogólną i kliniczną, filologię polskiego języka migowego przyjmujemy w dniach: 20-22 lipca 2021 roku w godzinach 9:00-15:00 w budynku Slawistyki Zachodniej i Południowej w Kampusie Głównym.

Dokumenty na: kulturoznawstwo-wiedzę o kulturze, sztuki społeczne, filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie przyjmujemy odpowiednio w: Instytucie Kultury Polskiej i Instytucie Filologii Klasycznej.

Co koniecznie ze sobą zabrać?

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dokumenty przyjmiemy tylko od osób, które przyjdą z kompletem dokumentów. Nie mamy możliwości kserowania świadectwa dojrzałości, nie będzie też można na miejscu dokonać opłaty za legitymację. Trzeba to zrobić wcześniej. 

Jak się przygotować?

Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy, aby:

  • zabrali Państwo ze sobą maseczkę i założyli ją przed wejściem do budynku;

  • wchodzili Państwo do budynku sami (bez osób towarzyszących, członków rodziny) - wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami;

  • zachowywali Państwo odstęp co najmniej 1,5 metra;

  • zdezynfekowali Państwo ręce po wejściu do sali;

  • zabrali Państwo ze sobą długopis.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Przypominamy, że dokumenty należy złożyć osobiście w wyznaczonym terminie. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty może złożyć osoba przez Państwa upoważniona - wzór upoważnienia znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf

UWAGA: Dokumentów nie można wysyłać pocztą ani firmą kurierską.

Jak się z nami skontaktować?

Podstawową formą kontaktu z nami jest system IRK. W wyjątkowych sytuacjach mogą Państwo pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl. W sytuacjach kryzysowych proszę dzwonić: 22 55 21 031 (20-22 lipca godz. 10:00-14:00).