AKTUALNOŚCI

« Back

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium

Medycyna narracyjna.

Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji"

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.

na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna" to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

  • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon

  • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce

  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)

  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie

  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej

  • rola języka w medycynie narracyjnej

  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji

  • literackie doświadczenia lekarzy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Pobierz formularz zgłoszeniowy. [docx]

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca

dr Antonina Doroszewska

mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

 

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański

dr Antonina Doroszewska

prof. Jan Doroszewski

dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Kaluga

prof. Marek Kulus

dr hab. Lena Magnone

prof. Jerzy Majkowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski

prof. Krystyna Waszakowa