AKTUALNOŚCI

« Back

seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM serdecznie zaprasza Państwa Studentów I roku 2. poziomu studiów na nowo otwarte seminarium magisterskie

„Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

  • nauczaniem cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej,
  • testowaniem poziomu biegłości językowej obcokrajowców,
  • możliwościami wykorzystania wiedzy o kulturze w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Seminarium będzie prowadził dr Piotr Kajak we wtorki, w godz. 13.15 - 14.45.