Aktualności

« Back

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – III edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie. Członkowie komisji   zdecydowali o przyznaniu nagrody  dr. Maciejowi Skowerze za rozprawę doktorską 

„Klasyka literacka dla młodych odbiorców w kulturowym imaginarium. Mitobiografie Lewisa Carrolla, L. Franka Bauma i J. M. Barriego oraz mikrohistorie ich dzieł".

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Michał Kuziak

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. Przemysław Pietrzak

Sekretarz komisji

dr Weronika Lipszyc