AKTUALNOŚCI

« Back

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Master européen en langues et cultures

de l'Europe centrale (MAE)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2015

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku II stopnia studiów wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2015/2016, 2016/2017) i obejmują zajęcia fakultatywne o łącznej sumie 30 ECTS, dobierane z puli specjalizacji zawodowych, ścieżki belgistycznej i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 29 lutego 2016 r.
(godz. 13.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2016 r. następujących dokumentów w języku polskim:

  1. curriculum vitae,
  2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej;
  3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do samodzielnego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej;
  5. zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej IPS-u, w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl) i belgijską koordynatorką projektu prof. Dorotą Walczak-Delanois (dwalczak@ulb.ac.be).

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej.