AKTUALNOŚCI

« Back

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane - kwalifikacje 2017

 
Ruszyła rekrutacja na program Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 23 lutego 2017 r. (godz. 14.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. następujących dokumentów w języku polskim:
  1. curriculum vitae,
  2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu oraz wstępnymi informacjami o pracy magi-sterskiej;
  3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Króle-stwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka świato-wego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego); 
  5. zaświadczenie o średniej ocen z I stopnia studiów.