Aktualności

« Back

Oferta paracy

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Poszukuje pracownika na stanowisko: Porządkowa

Miejsce pracy: Gmach Wydziału Polonistyki w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Czas pracy: 1/1 etatu

Godziny: 6:00-14:00 lub 8:00-16:00

Praca wykonywana jest we wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy,

przez pięć dni w tygodniu (40 godzin tygodniowo).

Wymagania

Od pracownika oczekujemy:

 • znajomości środków czystości i umiejętności ich zastosowania;
 • znajomości obsługi małego AGD;
 • punktualności, dokładności i sumienności;
 • uczciwości i odpowiedzialności oraz kultury osobistej;
 • zaangażowania i chęci do pracy;
 • umiejętności dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy z innymi.

Zakres obowiązków

Do obowiązków pracownika należy nieprzerwana praca na powierzonym odcinku lub w ramach

powierzonych zadań.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • utrzymanie porządku i czystości w pokojach administracyjnych i salach dydaktycznych;
 • utrzymanie porządku i czystości w toaletach, łazienkach ogólnych, kuchenkach, częściach wspólnych gmachu i klatkach schodowych;
 • bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach socjalnych i łazienkach;
 • zbieranie z odcinków śmieci i wynoszenie ich do kontenerów;
 • mycie holu, schodów i korytarzy.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w stabilnej instytucji;
 • świadczenia socjalne dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym oraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mail: sg.polon@uw.edu.pl

Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. O terminie rozmowy

kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą do kontaktu podaną w CV.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Załączniki