Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY GAŃKO

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY GAŃKO

tytuł rozprawy :

Miejsca minione. Praktyki obecności w wybranych przestrzeniach miejskich.

Promotor: dr hab. Zuzanna Grębecka  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. ucz.( Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ganko oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.