AKTUALNOŚCI

« Back

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SIECI CENTRAL

Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieciCENTRAL skupiającej Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych.

Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2018 r.

Termin realizacji projektów - drugie półrocze 2018 r.

Więcej informacji

Osoba kontaktowa na UW – Piotr Serafin, BWZ UW

Koordynator sieci CENTRAL – Aleksandra Laski, HU Berlin

Pobierz: