AKTUALNOŚCI

« Back

LITERACKIE „PRZED” WIELKĄ WOJNĄ I „PO” NIEJ

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury

oraz

Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej

INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

sala J. BRUDZIŃSKIEGO (PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
WARSZAWA 12-13 stycznia 2015

 

PROGRAM KONFERENCJI

Sala im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim

Poniedziałek, 12 stycznia 2015

9.15 Otwarcie konferencji

I. „Rok pierwszy" i kolejne lata

9.30 Michał Deniziak,

Europa tuż przed katastrofą. Światopogląd pesymistyczny Mariana Zdziechowskiego na progu I wojny światowej

9.50 Mieczysław Dąbrowski,

Józef Roth i Robert Musil w obliczu

Wielkiej Wojny. Ironia i nostalgia

10.10 Tomasz Wójcik,

„Moment zatrzymania". Rok 1914 (i okolice) w zapisach poetyckich Czesława Miłosza

10.30 Dorota Sajewska,

Jak literatura szuka ucieleśnienia i jak ciała odnajdują się nawzajem? Sceniczne powroty Odysa z Wielkiej Wojny

10.50 Danuta Sosnowska,

Odyseja ze starego świata do…?

(na przykładzie powieści Jiřiego Marka

Mój stryj Odyseusz)

11.10 - 11.45 dyskusja

11.45 - 12.00 zapraszamy na kawę

II. Doświadczenie wojenne – doświadczenie pisarskie w Europie Środkowej i Wschodniej

12.00 Katarzyna Bortnowska,

W poszukiwaniu tożsamości

między euforią i rozczarowaniem.

Literatura białoruska lat 20. XX wieku

12.20 Katarzyna Drozd,

 Wpływ I wojny światowej

na twórczość Maksima Hareckiego

12.40 Jagoda Wierzejska ,

„to, co wstrząsa światem, dzieje się tu, wokół naszego kąta". Wielka Wojna w korespondencji wojennej Ferenca Molnára z frontów serbskiego i galicyjskiego

13.00 Mateusz Chmurski,

Błazen dobrego kajzera. Absurd władzy i władza absurdu (Cierpienia księcia Sternenhocha Ladislava Klimy)

13.20 Małgorzata Vražić,

Pisarze chorwaccy wobec Wielkiej Wojny. Od Antuna Gustava Matoša do Miroslava Krležy

13.40 - 14.15 dyskusja

14.15 - 15.45 zapraszamy na obiad

III. Doświadczenie wojenne – polskie doświadczenie pisarskie

15.45 Grażyna Legutko,

Zniechęcenie, metamorfoza, transgresja. Doświadczenie wojny w powieściach pierwszego roku niepodległości

16.05 Katarzyna Sadkowska,

Relacje kultury i wojny według Karola Irzykowskiego, Karla Krausa i Hermanna Hessego

16.25 Anna Nasiłowska,

Geografia literatury polskiej –

otwarcie na Wschód

16.45 Grażyna Borkowska,

Nałkowska - wielka diagnoza

17.05 Paweł Rodak,

Wojna światowa w dziennikach

polskich pisarzy (Zofia Nałkowska,

Maria Dąbrowska, Stanisław Rembek)

17.25 - 18.00 dyskusja

Wtorek 13 stycznia 2015

III. Literackie „po" Wielkiej Wojnie

9.15 Karol Hryniewicz,

Między futuryzmem a formizmem – o kilku implikacjach płynących z powojennego zastąpienia zasady życia zasadą komplikacji

9.35 Andrzej Zieniewicz,

Przemoc i hasła, czyli „obiekt znaleziony" po bitwie. Rozumienie wojny w programach artystycznych

drugiej dekady XX stulecia

9.55 Sławomir Buryła,

Dziedzictwo Wielkiej Wojny w literaturze o czasach kolejnej wojny i okupacji

10.15 Jan Potkański,

Czysta forma Austerii

10.35 Hanna Gosk,

Wielka Wojna w polskiej prozie XX wieku. Doświadczenie, problematyzacja, paradygmat. Studium trzech przypadków

10.55 – 11.30 dyskusja

11.30 – 11.45  zapraszamy na kawę

V. Opowiadalne, nieopowiadalne

11.45 Ewa Paczoska,

Opowiedziane i przemilczane. Co się stało z doświadczeniem lat 1914-1918?

12.05 Łukasz Wróbel,

Wojna nieprzedstawiona. Z okopów

w dyskurs (György Lukács,

Franz Rosenzweig, Ludwig Wittgenstein)

12.25  Andrzej St. Kowalczyk,

Na Zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarque`a i W stalowych burzach

Ernsta Jüngera. Uwagi o polskiej recepcji

12.45 Joanna Majewska,

W pancernym pociągu fantazji.

Maszynista Grot  Stefana Grabińskiego wobec grozy światowej wojny

13.05 - 13.40 dyskusja

13.40 - 15.00  zapraszamy na obiad

VI. Doświadczenie kobiet

15.00 Anna Pekaniec,

Uczestniczki, obserwatorki, komentatorki. Pierwsza wojna światowa w autobiografiach kobiet

15.20 Bożena Karwowska,

Młodość - wojna - emigracja. Biograficzna opowieść rówieśniczki XX wieku (dziennik Anny Kahan)

15.40 Magdalena Leśniewska, Doświadczenie tożsamości

w korespondencji

Stanisławy Przybyszewskiej

16.00 - 16.30 dyskusja

16.30 Zamknięcie konferencji