AKTUALNOŚCI

« Back

KULTURA PAMIĘCI


Koło Naukowe Bałtystów serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Małgorzatą Kasner (Instytut Slawistyki PAN), wieloletnią dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która wygłosi wykład

Litewskie badania nad kulturą pamięci (1990–2015)

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (środa) o godzinie 18.00 w sali 02.

Małgorzata Kasner – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja lituanistyczna), wykładowca w Katedrze Bałtystyki (do 2000 roku), dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000-2005 i 2009-2015, autorka książki <Juozas Kėkštas – paribio poetas>. Naujosios literatūros studijos (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2002), publikacji poświęconych literaturze litewskiej i polsko-litewskim kontaktom kulturowym oraz przekładów literatury litewskiej na język polski (J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė, J. Strielkūnas i inni).