Aktualności

« Back

Konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

Informujemy o możliwości składania wniosków w drugim konkursie na wspólne projekty edukacyjne w ramach sojuszy 4EU+.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie UW

W ramach drugiego konkursu na projekty edukacyjne przedstawiciele uczelni 4EU+ mogą zaproponować różne formy inicjatyw dotyczących kształcenia, np. organizację warsztatów czy wspólnych przedmiotów, modułów zajęć lub programów studiów.

W realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej trzy z sześciu uczelni partnerskich Sojuszu (czyli, poza UW, partnerzy z co najmniej dwóch wybranych uczelni:Sorbony, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Kopenhadze lub Uniwersytetu w Mediolanie). 

Projekt musi być związany z wybranym Flagshipem Sojuszu. Naszym "domyślnym" jest Flagship 2  „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków" (więcej tu).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu mogą zapisać się na warsztaty organizowane przez Sojusz które zostały zaplanowane na 11 lutego (więcej tu).

Wnioski będzie można składać do 1 marca 2021 roku.

Jednostką koordynującą działania w ramach Sojuszu 4EU+ na UW jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych; osobą kontaktową w Biurze jest pani dr Marta Jaworska-Okińska (Marta.Jaworska-Okninska@adm.uw.edu.pl).

Więcej informacji znajdą Państwo na odpowiednich stronach: