Aktualności

« Back

Konkurs MNiSW "Wsparcie studentów w zakresie podnoszenia ich kompetencji i umiejętności”

Celem organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Rezultatem będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

 

Zasady konkursu:

 1. Kto może wziąć udział? Wszystkie osoby studiujące na kierunkach I i II stopnia na Wydziale Polonistyki.
 2. Okres realizacji projektu: Nie dłużej niż 18 miesięcy, do 31 grudnia 2025 r.
 3. Koszty projektu:
  • Indywidualny projekt: do 80 000 zł.
  • Projekt zespołowy: do 500 000 zł.
 4. Wymagania:
  • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  • Pozytywna opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego.
 5. Kryteria oceny:
  • Plan i rodzaj aktywności (0-10 pkt).
  • Zasadność i racjonalność kosztów projektu (0-10 pkt).
  • Potencjał do realizacji celu projektu (0-40 pkt).
  • Kwalifikacje lub kompetencje do osiągnięcia (0-10 pkt).
  • Opis sposobu zapewnienia trwałości rezultatów projektu (0-10 pkt).
 6. Wnioski z co najmniej 41 pkt na 80 możliwych zostaną przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Termin przesyłania wniosków w kwalifikacjach Wydziałowych: 5.06.2024.
 8. Informacje i konsultacje: Mgr Marta Jaworek (marta.jaworek@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 659).

Więcej informacji w załączonych zasadach kwalifikacji [pdf].