AKTUALNOŚCI

« Back

Konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej

ogłasza

konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

na pracę związaną z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego

Warunki konkursu:

 1. zgłoszenie powinno obejmować utwór oryginalny np.:
  • artykuł naukowy, esej, praca popularno-naukowa
  • pracę edytorską
  • pracę plastyczną (plakat, folder)
  • spot reklamowy
 2. praca może być dziełem indywidualnym bądź zbiorowym
 3. powinna dotyczyć Wydziału bądź Uniwersytetu Warszawskiego
 4. projektodawcą powinien być doktorant lub młody pracownik naukowy IPS

Nagrodą w konkursie będzie publikacja i rozpowszechnienie pracy na uroczystościach rocznicowych Uniwersytetu

Termin składania prac w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej mija 16 VI 2014 r.