AKTUALNOŚCI

« Back

KONFERENCJA ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ KRAJE BAŁTYCKIE

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski zaprasza na konferencję

Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie

organizowaną przez Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Konferencja odbędzie się 25 maja 2017 r., w sali nr 217, w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Senatu (Warszawa, Wiejska 6, wejście B II).

PROGRAM KONFERENCJI

  • Otwarcie konferencji: Marszałek Stanisław Karczewski
  • Słowo wstępne: Senator Kazimierz Kleina
  • Wypowiedzi ambasadorów Litwy, Łotwy i Estonii 
  • Konstytucja Łotwy a Konstytucja Rzeczypospolitej - dr Piotr Zientarski, Senator RP
  • Wypróbowana przyjaźń. Polacy na Łotwie i ich udział w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości - dr Monika Michaliszyn (Kierownik Pracowni Polsko - Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW)
  • Wyśpiewać wolność. Odzyskiwanie niepodległości przez Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - mgr Dorota Tryk (absolwentka Zakładu Bałtystyki UW, przedstawicielka mniejszości polskiej na Litwie).
  • Trudne początki estońskiej nieodległości w 1918 r. - mgr Marta Laskowska (Koło Naukowe Historyków UW, absolwentka Katedry Hungarystyki UW).
  • Pytania, dyskusja.
  • Podsumowanie: dr M. Michaliszyn, Senator K. Kleina,
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o informację mailową na adres: bss@senat.gov.pl  (obowiązuje podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL; prosimy o nadesłanie zgłoszeń do dnia 23 maja br.)