AKTUALNOŚCI

« Back

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej

"Leśmian w Europie i na świecie"

organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski).
 
Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.
 
Pobierz: