AKTUALNOŚCI

« Back

Erasmus+ - kwalifikacja dodatkowa (tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 6 lipca 2017 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 
Pobierz