AKTUALNOŚCI

« Back

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

D Y S L O K A C J E.

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Warszawa, 5–6 marca 2018 roku

Zapraszamy Państwa do namysłu nad jedną z najtrudniejszych do scalenia i jednorodnego opisu dziewiętnastowiecznych dekad. Zależy nam na tym, by traktować ją całościowo i autonomicznie, dlatego zachęcamy do uchwycenia dynamiki jej stawania się i do opisania ówczesnej teraźniejszości uwarunkowanej tym, co się już zdarzyło i otwartej na nadchodzące nieznane. Nie interesuje nas sytuowanie lat 60. XIX wieku „wobec romantyzmu i pozytywizmu", lecz uwolnienie tego dziesięciolecia od gotowych formuł historycznoliterackich.

Pobierz: