AKTUALNOŚCI

« Back

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje - Konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje

odbywającą się w dniach 3-4 kwietnia 2017 roku

w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie

Pomimo nieustających wysiłków historyków literatury i teatru na kartach historii dramatu nie brakuje licznych „białych plam". Skierować myśl badawczą ku pocztowi genialnych twórców i ich wybitnych dzieł – to przedsięwzięcie wygodne i mało ryzykowne. Jednak zdecydowanie większą wartość dla nauki dostrzegamy w próbach eksploracji terytoriów nieznanych. Zainspirowani tą ideą, metaforycznie łapiemy wiatr w żagle i wyruszamy na odkrycie nowych lądów. Nasza konferencja jest następstwem zamiaru wznowienia i kontynuacji dwutomowego zbioru studiów Zapomniany dramat wydanego w 2010 r. pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej. Zarówno dramaturgia polska, jak i obca obfituje w tytuły niegdyś cieszące się ogromną atencją krytyki i publiczności, jednak współcześnie pozostające w cieniu zapomnienia. Na odkrycie czekają dzieła niedoczytane i niezrozumiałe w swojej epoce. Nieobecne w kanonie literatury i na scenach teatralnych ze względu na ich „słabą" wartość. Również dramaty uproszczone, przeinaczone, a niekiedy zideologizowane na potrzeby władzy i jej propagandy. Chcielibyśmy pogłębić studia nad dramatem zapomnianym nie tylko o pozostających na obrzeżach kanonu twórców i ich dzieła, lecz także o nowe konteksty i sposoby zapomnienia, marginalizacji, wykluczenia dramatu.

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy poddać refleksji następujące zagadnienia         

 • dramaty zapomniane, niedoczytane i pominięte w twórczości uznanych autorów;
 • twórcy nieobecni w refleksji literaturoznawczej swojej epoki i dzisiejszej;
 • dramaty popularne i wystawiane za granicą, lecz zmarginalizowane w twórczości narodowej;
 • przestrzenie zapomnienia i wykluczenia dramatu;
 • sposoby wartościowania twórczości i kryjące się za nimi przesłanki;
 • współczesne reinterpretacje dramaturgii epok minionych;
 • dramaty niewystawione – problem spóźnionych inscenizacji lub ich brak;
 • dramaty zaginione, rękopisy i scenopisy odnalezione;
 • dramaty uwikłane w politykę historyczną i ideologię;
 • drugie i kolejne życia dramatów zapomnianych – wznowienia recepcji;
 • zjawisko „mód" na czytanie i inscenizowanie konkretnych dzieł;
 • dramat jako forma komunikacji grup wykluczonych – interpretacje twórczości zmarginalizowanych grup społecznych, np. kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przedmiotem naszej konferencji chcielibyśmy uczynić dramat polski i obcy od umownej granicy 1864 roku do czasów współczesnych. Zależy nam na poświęceniu maksymalnej uwagi prezentacji zapomnianego dramatu i podjęciu wspólnej próby jego reinterpretacji. Dlatego też w programie konferencji przewidujemy dłuższy niż zazwyczaj czas wystąpień (ok. 30 minut) oraz pozostawienie miejsca na polemiki i dyskusje. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, zamierzona długość artykułów to ok. 15 stron.

Termin i miejsce konferencji: 3-4 kwietnia 2017 r., sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Organizator: Pracownia Historii Dramatu przy ILP UW

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

sekretarze konferencji: Michał Zdunik, Joanna Dobrowolska.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Z tego względu nie gwarantujemy więc noclegu i wyżywienia oraz nie zwracamy kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (ok. 2000 znaków) prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2017 roku na nasz adres internetowy: dramat.polon@uw.edu.pl. Na gotowe teksty czekamy do 30 września 2017 roku.