Aktualności

« Back

Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk

23 lutego 2022 r. w Sali Senatu UW odbyło się uroczyste wręczenie tytułu doktora honoris causa Oldze Tokarczuk, laureatce literackiej Nagrody Nobla za 2018 r.

Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales". Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki, a dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł doktora honoris causa Senat UW przyznał Oldze Tokarczuk przez aklamację.

Podczas uroczystości Olga Tokarczuk wygłosiła wykład zatytułowany "Czy można wróżyć z nauki?", będący pochwałą wyobraźni i wynikający z przekonania, że "myślenie czyni z nas ludzi wolnych".

Całą uroczystość, w tym przemówienie Noblistki, można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=FAljzBKyt2U .