AKTUALNOŚCI

« Back

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA – KONFERENCJA (9-11 CZERWCA)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH. WCZORAJ I DZIŚ

która odbywać się będzie w dniach 9-11 czerwca 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja stanowi rezultat współpracy językoznawców Wydziału Polonistyki z uczonymi Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Dotyczyć będzie zagadnień kluczowych nie tylko dla współczesnej polszczyzny, lecz także dla innych języków słowiańskich, widzianych z perspektywy diachronicznej i synchronicznej.

W tegorocznej edycji konferencji wezmą udział wybitni językoznawcy, badający czasowniki słowiańskie, reprezentujący różne szkoły metodologiczne. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jurij Apresjan, Jarmila Panevova, Leonid Iomdin oraz Andrzej Bogusławski. 

Zofia Zaron

Karolina Skwarska

Dorota Kruk

Elżbieta Kaczmarska

Pobierz: