AKTUALNOŚCI

« Back

Badanie losów absolwentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w zespole badawczym "Badanie losów absolwentów". W ramach prac zespołu zaplanujemy i przeprowadzimy badania ilościowe i jakościowe wśród studentów pierwszego roku Wydziału Polonistyki oraz badania jakościowe wśród absolwentów.

Przejdziemy razem przez cały proces obejmujący:

  • formułowanie pytań badawczych,
  • dobór metod i narzędzi,
  • planowanie badania w terenie,
  • przygotowanie prostych narzędzi badawczych (ankieta, wywiad indywidualny, wywiad fokusowy).
  • prowadzenie badań w terenie,
  • opracowanie i analiza danych ilościowych i jakościowych,
  • przygotowanie raportu z badań.

Udział w pracach zespołu daje możliwość zaliczenia 60 godzin zajęć warsztatowych (2 semestry) i uzyskania 6 punktów ECTS.

Częstotliwość spotkań uzależniona będzie od dynamiki pracy zespołowej - wstępnie planowane są na każdy semestr trzy kilkugodzinne spotkania całego zespołu oraz konsultacje indywidualne.

Zespół poprowadzi Michał Kocikowski - absolwent Instytutu Kultury Polskiej, badacz społeczny, założyciel Kolektywu Badawczego specjalizującego się w badaniach dla instytucji kultury, członek stowarzyszenia engage warsaw popularyzującego projektowanie zorientowane na użytkownika w sektorze publicznym.

Pierwsze spotkanie (informacyjne) odbędzie się w środę 26.10 o godz. 18.30 w Instytucie Kultury Polskiej, sala nr 3.

Zapraszamy