AKTUALNOŚCI

« Back

Ankiety online

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zatwierdzenia przez czerwcową Radę Wydziału nowej strategii średniookresowej Wydziału Polonistyki, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkich ankiet online, których wyniki pozwolą na wielostronną diagnozę stanu Wydziału oraz pomogą w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań wskazanych problemów.

O wypełnienie ankiet prosimy:

  1. pracowników naukowych pełniących funkcje kierownicze i administracyjne (ankietę mogą wypełnić też inni chętni pracownicy) – link do ankiety: http://goo.gl/forms/xxgNm1Dycb
  2. pracowników administracji – link do ankiety: http://goo.gl/forms/JKMh8T1TME
  3. pracowników obsługi – link do ankiety: http://goo.gl/forms/Pmn6YIi769
  4. doktorantów – link do ankiety: http://goo.gl/forms/1Qacze9F8Q
  5. studentów – link do ankiety: http://goo.gl/forms/Ex15WWTIaj

Będę wdzięczny za wypełnienie ankiet przed 30 kwietnia, co umożliwi Komisji ds. strategii terminowe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Łukasz Książyk