Aktualności

« Back

Ankiety ewaluacyjne

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą nr 26 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z 28 sierpnia 2020 r. w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem
USOS.

Bardzo prosimy wszystkich studentów o wypełnienie ankiety w momencie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia (przeznaczone będzie na ten cel około 15 minut zajęć).

Ankiety będą dostępne od 11 do 31 stycznia 2021 r.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.
UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

dr Łukasz Książyk