Aktualności

« Back

Ankieta UniSAFE

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (https://unisafe-gbv.eu/the-project/) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach wielu osobom trudno jest myśleć o badaniach tego typu, gdy bieżące działania koncentrują się na wsparciu dla osób uciekających z Ukrainy.

Jednakże uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety – wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do ankiety: https://mingle2.respondi.com/.../University_of_Warsaw/.