AKTUALNOŚCI

« Back

„MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ” - KONFERENCJA

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery" działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na czwartą konferencję naukową z cyklu

„Młodzi o języku"

pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii polskiej i filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka starszych i młodszych pokoleń, a także międzypokoleniowych różnic językowych. Pragniemy, aby tym razem nasze spotkanie stało się platformą dyskusyjną skoncentrowaną wokół następujących zagadnień:

  • zmiany w obyczajach a zmiany w języku;
  • świadomość językowa;
  • komunikacja międzypokoleniowa;
  • język a rozwój cywilizacyjny;
  • język miast i wsi dawniej i dziś;
  • komunikacja międzypokoleniowa a polszczyzna medialna i literacka.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza (znajdującego się na stronie: http://ghjp.uw.edu.pl/mojp-2016/) do 28 lutego 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji (wieloautorskiej monografii inspirowanej konferencją).