AKTUALNOŚCI

Konferencja "Znaki kultury/znaki natury. Semiotyka i poetyka (wobec) zrównoważonego rozwoju"

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję "Znaki kultury/znaki natury. Semiotyka i poetyka (wobec) zrównoważonego rozwoju" organizowaną przez Zakład Komparatystyki i Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk. Termin mija 15 sierpnia 2024.
Czytaj więcej...

dyskusjA o dwóch ostatnio wydanych książkach Elżbiety Wichrowskiej

Zapraszamy na dyskusję o dwóch ostatnio wydanych książkach Elżbiety Wichrowskiej: Zapisy codzienności... O dziewiętnastowiecznych dziennikach choroby i osobistych szkicownikach malarskich oraz Jeszcze żywi czy już umarli? Dziewiętnastowieczna dokumentacja emigracyjnego umierania. W dyskusji wezmą udział: autorka obu książek, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Michał Kuziak, Stanisław Rosiek. Prowadzenie: Paweł Rodak. Piątek, 28 czerwca, godz. 18.00, Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta.
Czytaj więcej...

Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących rozszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę na temat literatury i kultury XIX stulecia, a w sposób szczególny dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego lub będą aplikować na studia humanistyczne, szczególnie filologię polską.

Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku
Czytaj więcej...

VII edycja Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

Konkurs jest organizowany przez Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie publikacji nagrodzonej rozprawy. Termin składania prac upływa 20 września 2024 roku.
Czytaj więcej...

Konferencja "Jak uczyć o płci i seksualności?"

Serdecznie zapraszamy na dwudniową konferencja „Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne", która odbędzie się 17-18 czerwca 2024 r. przy ul. Dobrej 55 (sala 2.118). Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni, w której mogą się spotkać społeczności akademickie, aktywistyczne, artystyczne, eksperckie tworzące i przekazujące wiedzę o płci i seksualności. Jaka mogłaby być dziś edukacja seksualna? Gdzie jest miejsce na feministyczny i queerowy aktywizm w akademii? Czy słowem kluczowym jest „równość" czy „nierówności"? Czy potrafimy wspólnie wyobrazić sobie studia magisterskie o płci i seksualności w Polsce? Zapraszamy na 6 paneli dyskusyjnych. Wstęp wolny bez konieczności rejestracji.
Czytaj więcej...

Konkurs MNiSW "Wsparcie studentów w zakresie podnoszenia ich kompetencji i umiejętności"

Celem organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Rezultatem będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.
Czytaj więcej...

Harmonogram Letniej SESJI EGZAMINACYJNEJ

Zarządzenie KJD w sprawie organizacji sesji letniej w roku akademickim 2023/2024.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor JURIJ APRESJAN

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Jurija Apresjana

(1930 – 2024)

Był wybitnym uczonym o międzynarodowej renomie, specjalistą w dziedzinie rusycystyki i anglistyki, niezwykle cenionym teoretykiem języka i metodologiem lingwistyki. Jego prace zainspirowały wiele pokoleń badaczy na całym świecie, w tym w Polsce. W uznaniu osiągnięć w 2012 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał Profesorowi tytuł doktora honoris causa.

Był człowiekiem konsekwentnie stojącym po stronie prawdy, czego dał świadectwo, podpisując w lutym 2022 roku list otwarty, wyrażający zdecydowany sprzeciw wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Jego odejście jest wielką stratą dla społeczności naukowej.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej!

Dr Piotr Sadzik został nominowany do Poznańskiej Nagrody Literackiej (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka) przyznawanej autorom do 35. roku życia „za wybitne osiągnięcie w dziedzinie literatury" oraz „znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie humanistyki".
Czytaj więcej...

spotkaniE z kandydatką na Dziekan Wydziału Polonistyki UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 7 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali 4 (główny gmach Polonistyki) odbędzie się otwarte spotkanie z dr hab. Iwoną Kurz, prof. ucz., kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

Deklaracja programowa i CV dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW.

Deklaracja programowa oraz CV dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor Władysław Miodunka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Miodunki, pioniera glottodydaktyki polonistycznej, ambasadora polszczyzny w świecie, który całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił upowszechnianiu języka polskiego oraz kultury polskiej zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki

„Zakład Komparatystyki oraz Komparatystyczne Koło Naukowe „Dyskursyjni" serdecznie zapraszają na Konkurs na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki dla osób studiujących filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...

Życzenia WIELKANOCNE

Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki, oraz cały Zespół Dziekański składa najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i słonecznych Świąt.
Życzenia wielkanocne

Konferencja „Światowa republika przekładu"

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, działające przy Wydziale Polonistyki, serdecznie zaprasza na konferencję „Światowa Republika Przekładu. Rola transferów w tworzeniu pól literackich i nurtów w humanistyce w Europie Środkowej i Wschodniej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się we Wrocławiu w terminie 18-19.11.2024.
Czytaj więcej...   Read more...

zebraniA wyborczE w wyborach dziekana Wydziału Polonistyki UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW informuje, że pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.
Czytaj więcej...

zebraniA wyborczE w wyborach członka Senatu UW wybieranego na Wydziale Polonistyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW informuje, że 23 kwietnia 2024 r. odbędzie się zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni, którego celem jest wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranego na Wydziale Polonistyki z grupy profesorów i profesorów uczelni.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor JERZY WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego

(1939-2024)

Wybitnego znawcy późnoantycznej literatury greckiej i łacińskiej, niekwestionowanego autorytetu w zakresie stylistyki łacińskiej, tłumacza dzieł starożytnych i średniowiecznych oraz dokumentów kościelnych, wychowawcę wielu pokoleń filologów klasycznych.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Wybory na Wydziale Polonistyki – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 8 lutego 2024 r. (czwartek) o 13:00 w s. 4 zebranie P.T. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

Specjalizacje – spotkania dla studentów I roku filologii polskiej

Serdecznie zapraszamy studentów I roku filologii polskiej na spotkania poświęcone poszczególnym specjalizacjom.
Czytaj więcej...

Kalendarz wyborczy

Terminarz czynności wyborczych dotyczących wyborów Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

WYBORY NA WYDZIALE POLONISTYKI! 31.01.24 - Inni i Pozostali Nauczyciele Akademiccy

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 14:00 w s. 4 (parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki) zebranie P.T. Innych/Pozostałych Nauczycieli Akademickich (tj. mających stopień doktora, magistra, zwykle zatrudnionych na stanowisku lektora, asystenta, starszego asystenta, adiunkta) Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

WYBORY W INSTYTUCIE FILOLOGII KLASYCZNEJ 30.01.24

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o 13:15 w s. 116 (siedziba IFK w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 1) zebranie P.T. Samodzielnych Nauczycieli Akademickich Instytutu Filologii Klasycznej UW w celu wyboru 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028.
Czytaj więcej...

WYBORY W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ i POŁUDNIOWEJ 30.01.24

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o 11:30 w s. 217 (gmach Dziekanatu Wydziału Polonistyki, ul Oboźna 8) zebranie P.T. Samodzielnych Nauczycieli Akademickich Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW w celu wyboru 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028.
Czytaj więcej...

Protokół wyborczy z wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów

Informacja o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

ZMARŁ Profesor ZBIGNIEW SUDOLSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Zbigniewa Sudolskiego

(1930-2024)

Wybitnego historyka literatury romantyzmu, biografa, tekstologa, edytora, znawcy kultury polskiej XIX wieku, Dziekana Wydziału Polonistyki w latach 1987-1990 i Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej w latach 1996-1999.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Krótki multimedialny kursy literatury polskiej XIX wieku

Już 19 lutego rozpocznie się "Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku" przeznaczony dla osób chcących rozszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę na temat literatury i kultury XIX stulecia, a w sposób szczególny dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego lub będą aplikować na studia humanistyczne, szczególnie filologię polską.
Czytaj więcej...

ZMARŁA Magdalena Dreinert

Nekrolog Pani Magdaleny Dreinert

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie KJD w sprawie organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2023/2024
Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

W imieniu Dziekana Wydziału Polonistyki, prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, oraz całego Zespołu Dziekańskiego przekazuję życzenia spokojnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2024.

Życzenia świąteczne

Godziny dziekańskie w okresie przedświątecznym

Kierownik jednostki dydaktycznej ustanowił godziny dziekańskie:
1) 13 grudnia 2023 roku – od 13:00 do 20:00 dla kierunku slawistyka,
2) 18 grudnia 2023 roku – od 15:00 do 20:00 dla kierunków kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne;
3) 20 grudnia 2023 roku – od 16:30 dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.
Zarządzenie KJD

Zebranie Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury zaprasza na zebranie poświęcone ważnym książkom humanistycznym 2023 r., które odbędzie się 4 grudnia o 16.30 w budynku Wydziału Polonistyki.
Czytaj więcej...

Literatura polska i ukraińska – konferencja

Instytut Literatury Polskiej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Literatura polska i ukraińska. Rytmy modernizacji", która odbędzie się 22-24 listopada 2023 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historii.
Czytaj więcej...

Godziny dziekańskie 31.10, 2.11 i 3.11

Kierownik jednostki dydaktycznej ustanowił godziny dziekańskie:
1) 31 października 2023 roku – od 13:15 do 20:00
2) 2 listopada 2023 roku – od 8:00 do 20:00
3) 3 listopada 2023 roku – od 8:00 do 20:00
Zarządzenie KJD
Czytaj więcej...

godziny dziekańskie 2 października

2 października 2023 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00 w związku z uroczystością inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim.
Czytaj więcej...

InauguracjA roku akademickiego 2023/2024


Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na
Inaugurację roku akademickiego 2023/2024

Uroczystość odbędzie się 27 września 2023 roku o godzinie 10.00
w sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum
przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

Wykład inauguracyjny
Memowy przewodnik po Polsce i jej regionach
wygłosi dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

Wydarzenie uświetni występ stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

proces wyborczy do komitetów naukowych PAN

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie pan.pl/regulamin-2/.
Czytaj więcej...

GMACH POLONISTYKI BĘDZIE ZAMKNIĘTY 25 sierpnia

W najblizszy piątek (25 sierpnia), budynek Wydziału Polonistyki będzie zamknięty z powdu wymiany drzwi wejściowych.

ZMARŁ Profesor ANDRZEJ ZIENIEWICZ

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Andrzeja Zieniewicza

wieloletniego pracownika Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
Dyrektora Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców
Polonicum" w latach 2008-2016,
wybitnego badacza literatury XX wieku,
wychowawcy wielu pokoleń polonistów w kraju i poza granicami.
Pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan i Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Egzaminy z języków obcych

Terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji jesiennej.
Czytaj więcej...

konferencja „IABA Europe 2023 Life-Writing in Times of Crisis"

W dniach 5-8 lipca 2023 roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim duża międzynarodowa konferencja „IABA Europe 2023 Life-Writing in Times of Crisis". Współorganizatorkami i współorganizatorami oraz uczestniczkami i uczestnikami konferencji jest wiele osób z Wydziału Polonistyki UW. Szczegóły na stronie internetowej: https://iabawarsaw2023.eu/
Czytaj więcej...

RANKING PERSPEKTYW 2023

Z radością informujemy, że w tegorocznym rankingu Perspektyw w kategoriach filologia polska oraz kulturoznawstwo najwyższą pozycję osiągnęły kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim).
Czytaj więcej...

Pracownik Wydziału nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia

Mgr Piotr Sadzik został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Regiony pojedynczych herezji".
Czytaj więcej...

OTWARCIE KonkursU im. Prof. Edwarda Kasperskiego

VI edycja konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.
Czytaj więcej...